Wada-hawlgalayaasha bulshada

Kheyraad beeleed ahaan, waxaan iskaashi la yeelanay Xarumaha Caafimaadka Bulshada, kuwa aan macaash doonka ahayn iyo ururada xuquuqda muhaajiriinta ee wadanka oo dhan si loo hubiyo inaan marwalba bixinno macluumaadka ugu saxsan uguna dambeeyay ee la heli karo. Wada-hawlgalayaashayada waxaa ka mid ah:

CHNW Shabakada Caafimaadka Bulshada ee Washington
Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington
Ururka Washington ee Caafimaadka Bulshada
HealthPoint
Adeegyada Caafimaadka Beesha Caalamka
Logo Sanduuqa Bulshada ee Latino Sanduuqa Bulshada Latino
Latinos Waxay Kor Uqaadayaan Astaanta Caafimaadka Fiican Latinos Waxay Dhiirrigelinayaan Caafimaadka Wanaagsan
Astaanta Caafimaadka Deriska Daryeelka deriska
Logo Guddiga Caafimaadka Soomaaliyeed Xarumaha Caafimaadka ee Badda Mar
Logo Guddiga Caafimaadka Soomaaliyeed Golaha Caafimaadka Soomaaliyeed
Yakima Valley Farm Worker Logo Rugta Shaqaalaha Beerta ee Dooxada Yakima
Yakima Adeegyada Caafimaadka Xaafadda Adeegyada Caafimaadka Xaafada Yakima

 


Dib loo eegay 6/23/2021