Baahida Aasaasiga ah

Hoos waxaa ku yaal xiriiriyeyaal ilo kala duwan oo loogu talagalay baahiyaha aasaasiga ah, oo ay ku jiraan cuntada, dharka, marin u helka internetka, daryeelka carruurta, fursadaha shaqo, barnaamijyada bartayaasha Ingiriisiga (ELL), iyo inbadan.


Dib loo eegay 6/21/2021