Gargaarka Dhaqaalaha

Hoos waxaa ku yaal xiriiriyeyaasha fursadaha kaalmada maaliyadeed ee gobolka Washington. Ogsoonow in midkoodna fursadahaan loo dammaanad qaadi karin inay bixiyaan lacag. Hubi u-qalmitaankaaga mid kasta markaad sahamineyso ilahaas.


Dib loo eegay 6/21/2021