Liên lạc

Chúng tôi là một nguồn lực của cộng đồng và luôn sẵn lòng trả lời các câu hỏi và cung cấp hỗ trợ bằng mọi cách có thể. Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại [email được bảo vệ].

 

Ủy ban cố vấn Đối tác cộng đồng

Điểm sức khỏe
Dịch vụ Y tế Cộng đồng Quốc tế
Biểu trưng khuyến khích sức khỏe tốt của người Latinh Người Latinh khuyến khích sức khỏe tốt
Biểu trưng của Neighborcare Health Chăm sóc hàng xóm
Biểu trưng của Ban Y tế Somali Trung tâm Y tế Cộng đồng Sea Mar
Biểu trưng Dịch vụ Y tế Khu phố Yakima Dịch vụ Y tế Khu dân cư Yakima
Biểu trưng Phòng khám của Công nhân Nông trại Thung lũng Yakima Phòng khám công nhân nông trại ở Thung lũng Yakima

 


Đăng vào 6/23/2021