Chăm sóc sức khỏe

Những người nhập cư và tị nạn ở Hoa Kỳ phải đối mặt với nhiều thách thức khi cố gắng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, bao gồm cả việc thiếu hướng dẫn rõ ràng về thời điểm và cách thức tiếp cận dịch vụ chăm sóc và nhận bảo hiểm y tế. Mặc dù quy trình nhận bảo hiểm khác nhau tùy thuộc vào tình trạng pháp lý hiện tại của một người, nhưng tất cả người nhập cư và người tị nạn đều có thể được chăm sóc sức khỏe bất kể họ có bảo hiểm y tế hay không.

 

Tài nguyên trong WA

Dưới đây là các liên kết đến các nguồn liên quan đến sức khỏe ở tiểu bang Washington. Nếu bạn đang tìm kiếm tài nguyên COVID-19, hãy nhấp vào đây.


Đăng vào 12/12/2022