Tài nguyên lâm sàng cho người tị nạn

Điều quan trọng là TYT xã và bác sĩ lâm sàng phải hiểu nhu cầu chăm sóc và hoàn cảnh riêng của người tị nạn Afghanistan. Những người nộp đơn SIV ở Safe Havens phải trải qua kỳ kiểm tra y tế I-693, được đặt tên theo Mẫu I-693, một tài liệu được sử dụng để báo cáo các kỳ kiểm tra y tế và tiêm chủng cho Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS). Trong trường hợp bình thường, cuộc kiểm tra y tế này sẽ được tiến hành ở nước ngoài, trước khi tái định cư những người tị nạn, nhưng tình hình khẩn cấp ở Afghanistan đã ngăn cản điều đó. Các cuộc kiểm tra I-693 đang được thực hiện tại Safe Havens, cũng như tiêm chủng và sàng lọc định kỳ bệnh lao.

Dưới đây là các nguồn bổ sung được thiết kế để giúp các bác sĩ lâm sàng hiểu rõ hơn về tình trạng này và cung cấp dịch vụ chăm sóc chất lượng cao cho người tị nạn Afghanistan. Danh sách này sẽ tiếp tục phát triển và được cập nhật khi có thêm tài nguyên. Kiểm tra lại để cập nhật.

 Một nhóm các nhà cung cấp và nhân viên hành chính từ HealthPoint, Bộ Y tế Tiểu bang Washington, Tổ chức Nhi đồng Seattle, Harbourview và các tổ chức y tế khác hiện đang phát triển một tài liệu phân loại cụ thể cho từng tiểu bang. Chúng tôi sẽ đăng nó ở đây khi có sẵn.

 


Lần cập nhật cuối cùng: 12 / 08 / 2021