Giúp cộng đồng của chúng ta luôn khỏe mạnh

 

Tìm hiểu cách chúng tôi có thể hỗ trợ sức khỏe của người nhập cư và người tị nạn ở tiểu bang Washington.

 

 

 

Các cộng đồng Washington đa dạng của chúng tôi tập hợp mọi người từ khắp nơi trên thế giới, tất cả đều có các nguồn lực khác nhau và các mức độ khác nhau để tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và công cộng có chất lượng. Với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, quản trị viên tổ chức phi lợi nhuận và thành viên cộng đồng, chúng tôi có quyền giúp đảm bảo rằng người nhập cư và người tị nạn nhận được sự chăm sóc tốt nhất có thể. Trang web này là tài nguyên cộng đồng của chúng tôi để cập nhật các chính sách ảnh hưởng đến người nhập cư và người tị nạn, cũng như cung cấp các công cụ và tài liệu vận động chính sách để trở thành một mạng lưới hỗ trợ hiệu quả.